Case máy tính mới H110
-1%

Case máy tính mới H110

5,500,000 đ 5,600,000 đ
Case máy tính mới H81
-4%

Case máy tính mới H81

4,000,000 đ 4,200,000 đ
Bộ máy tính cũ H110
-6%

Bộ máy tính cũ H110

5,588,888 đ 6,000,000 đ
Bộ máy tính cũ H81
-8%

Bộ máy tính cũ H81

4,588,888 đ 5,000,000 đ
Bộ máy tính cũ H61
-2%

Bộ máy tính cũ H61

3,888,888 đ 4,000,000 đ